| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014 r. na terenie powiatu jędrzejowskiego

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322. Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, 1544) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów i samorządu aptekarskiego – Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2013 roku – załącznik Nr 1 iharmonogram pracy aptek w Jędrzejowie w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014r. – Załącznik Nr 2.

§ 2. Zgodnie z art. 94 pkt 1 w/w ustawy rozkład godzin pracy aptek został dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Ewa Kubas-Samociuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/187/2013
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

GODZINY PRACY APTEK NA TERENIE
POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/187/2013
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Harmonogram pracy aptek w Jędrzejowie w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy
w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014r.


Uzasadnienie

W miesiącu maju b.r. zaprzestała działalność Apteka przy ul. 11 Listopada 24 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Zdrovita K i M Kaputa” Spółka Jawna. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany dotychczasowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, a w szczególności harmonogramu pracy aptek w Jędrzejowie w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2013 r.

Zgodnie z art.94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Burmistrzowie, wójtowie jak również Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska pozytywnie zaopiniowali propozycje godzin pracy aptek na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2013r. (Załącznik Nr 1) i harmonogram pracy aptek w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014r. (Załącznik Nr 2). Proponowany termin zmiany harmonogramu pracy aptek zapewni płynność usług aptekarskich i nie będzie kolidował z dotychczas obowiązującym.

Po otrzymaniu w/w dokumentów został przygotowany projekt uchwały w powyższej sprawie.

Planując rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych wzięto pod uwagę dostosowanie czasu pracy do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

              Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »