| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Michałów

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku ze zmianami), art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   Zwiększa się dochody i   wdatki na zadania zlecone zgodnie z   zał 3   i 4  

§   4.   W załączniku Nr 4   Uchwały budżetowej:  

1. Zadanie "Asfaltowanie dróg na terenie Gminy Michałów" zwiększa się o   kwotę 50 000 zlotych i   zwieksza sie zakres zadania o   2 odcinki w   Pawłowicach.  

2. Zadanie " Przebudowa i   poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej w   Węchadłowie zwiększa się o   kwotę 105 000 złotych na zadaniach zleconych a   zmniejsza się o   kwotę 50 000 zlotych jako wkład własny.  

2. Dopisuje się zadanie "Zakup pompy i   urzadzednia sterujacego do ujęcia wody w   Zagajowie" na kwotę 65 000 zł /dział 010 01095 6050/ .  

Załącznik otzrymuje brzmienie zgodne z   załacznikiem nr 5.  

§   5.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zygmunt   Mika

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan finansowy dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan finansowy wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/223/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy na zadania zlecone wydatki  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »