| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy Michałów

z dnia 29 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2013 r., poz. 594) art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz.13), Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Michałów z   dnia 28 grudnia 2012 r.   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i   zasad korzystania z   tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z   nich   , zmienia się załącznik Nr 1   zawierający wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Michałów, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zygmunt   Mika

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/227/2013
Rady Gminy Michałów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ALFABETYCZNY SPIS PRZYSTANKÓW  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »