| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1,2 i   10 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.§ 2   ust. 4   w uchwale Nr XXXIII/ 289 /2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w   roku budżetowym w   wysokości 1.222.216 zł, z   tego: - wydatki bieżące w   kwocie 947.819 zł, - wydatki majątkowe w   kwocie 274.397 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   2.   Załącznik Nr 5   „ Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.” do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 31 stycznia 2013r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jacek   Kołodziej


Uzasadnienie

Przedkładany projekt zmian w   budżecie wynika z   dokonania poprawki błędu w   Załączniku Nr 2   do Uchwały Nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 7   sierpnia 2013r. „ Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013r.”  


Załącznik do Uchwały Nr XLI/341/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »