| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 5 „Dotacje celowe w 2013 r.” do Uchwały Nr XXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zmienia się zapis § 7 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

na sfinansowanieprzejściowego deficytubudżetu w kwocie 3 200 000 zł w tym:

1. a) kredyty – 3 200 000 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/229/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

220 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

220 000,00

4270

Zakup usług remontowych

220 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 220 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

- 220 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 220 000,00

Razem:

0,00

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/229/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w msc. Promnik i Niedźwiedź dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Niedźwiedź i Promnik, gm. Strawczyn

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

98 000

2

010

01010

Wykonanie odcinka wodociągu zasilającego Ośrodek Negocjacyjny Zarządu KOLPOLTERA w Oblęgorku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

6 000

3

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w msc. Chełmce ul. Dębowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

11 000

4

851

85121

Zakup urządzenia specjalistycznego typu USG z możliwością rozbudowania o panel do wykonywania echa serca

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

20 000

5

921

92109

Dofinansowanie kosztów projektu "Marzenia się spełniają" (wyposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne, nagłosnienie)

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

15 000

6

921

92118

Organizacja wystaw w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Muzeum Narodowe w Kielcach

3 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

754

75412

Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku OSP w Promniku

Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku

10 507

2

754

75412

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie

40 000

Ogółem

203 507

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »