| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Pałgan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2013
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w buidżecie gminy na 2013 r. - Dochody budżetowe.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2013
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r. - Wydatki budżetowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2013
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/2013
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje celowe w 2013 roku


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy Ruda Maleniecka na 2013 r. podyktowane są wprowadzeniem zwiększeń oraz zmniejszeń wartości planowanych dochodów i wydatków.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią ogółem kwotę 54 000,00 zł, w tym: zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy w kwocie 39 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołoniec w kwocie 15 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 9 848 861,16 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią kwotę 78 300,00 zł, w tym: zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołoniec w kwocie 15 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, wprowadzenie do budżetu dotacji celowej dla jednostki OSP w Kołońcu na remont samochodu pożarniczego w kwocie 9 000,00 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   pracowników  oświaty w kwocie 54 300,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią kwotę 24 300,00 zł, w tym: zmniejszenie planowanych wydatków na OSP – zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 20 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 470 872,16 zł.

Zmiany wartości planowanych wydatków budżetowych wpłynęły na zmianę załączników do uchwały: „Zadania  inwestycyjne  roczne w 2013 roku” oraz „ Dotacje  celowe w 2013 roku”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »