| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 16 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy az dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 80 ust.4 i   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256,poz. 2572 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XLIII/200/10 Rady Miejskiej z   dnia 16 czerwca 2010 r. w   sprawie ustalenia trybu i   rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i   trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w   § 7   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  “1. Kontrolę przeprowadzają osoby  upoważnione przez Burmistrza Miasta i   Gminy Koprzywnica. “.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koprzywnica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania I   rozliczania dotacji z   budżetu gminy dla przedszkoli publicznych przez osoby fizyczne, niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne I   fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest również do ustalenia trybu i   zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

              Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w   przedmiotowej sprawie do aktualnie funkcjonujących placówek na terenie gminy, a   ponadto doprecyzowuje zasady rozliczania  

i kontroli wykorzystania dotacji z   budżetu gminy Koprzywnica.  

W związku z   powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w   pełni uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »