| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/139/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 27 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późnieszymi zmianami),Rada Miasta uchwalaco następuje:                                         

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1)zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone
w § 1 uchwały budżetowej o kwotę66.955, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone
w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę66.955, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,

3)Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4)Załącznik Nr 10 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/139/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »