| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Bejsce

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94, ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2013 r., - w uchwale Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, - w uchwale Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia. 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, - w uchwale Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, - w uchwale Nr XXV/200/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,: - w uchwale Nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, - w uchwale Nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik „Dochody budżetowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik „Wydatki budżetowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


Stanisław Marzec


Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2013 r. w głównej mierze wynika z zwiększenia środków na przebudowę dróg dojazdowych oraz realizacje programu POKL „Indywidualizacja nauczania drogowskazem do sukcesu”.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/216/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik Nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »