| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/2013 Rady Gminy Zagnańsk

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.183.321,17 zł,

a) wydatki bieżące               1.079.291,17 zł

b) wydatki majątkowe 3.104.030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chłopek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »