| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 101/2013 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 17 października 2013r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 8

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXX/140/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamusa zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 8 obejmującym 1 mandat, w którym wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza sięna niedzielę – 22 grudnia 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski


Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2013
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 17 października 2013 r.

K A L E N D A R Z W Y B O R C Z Y

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 23 października 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 8

do 2 listopada 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające (wyciąg z uchwały) oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 4 listopada 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie

do 7 listopada 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie

do 22 listopada 2013 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie list kandydatów na radnego

do 29 listopada 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Moskorzew przez komitety wyborcze kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Moskorzewie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 1 grudnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 7 grudnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniu list

do 8 grudnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Moskorzewie obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Moskorzewie i udostępnienie do wglądu

do 12 grudnia 2013 r.

- składanie wniosków do Wójta Gminy Moskorzew o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

20 grudnia 2013 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

21 grudnia 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

22 grudnia 2013 r. godz. 800-2200

- głosowanie

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »