| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń.m.) oraz art. 42 ust. 7 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r Nr 97 poz. 674 z późń. zm.) Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do paragrafu 1 Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XVII/116/2011 z dnia 8 września 2011 r dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole ,zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach:Dyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska i nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w ich zastępstwie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela i ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowiska-rodzaj szkoły

Tygodniowy wymiar zajęć (godziny)

1.

Dyrektor Zespołu

2

2.

Wicedyrektor Zespołu

4

3.

Kierownik Filii

10

4.

Kierownik oddziału gimnazjalnego

15

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń


Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ,zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przedstawia Wójt Gminy Iwaniska.

Lp.

Stanowisko-rodzaj szkoły

Dotychczasowy tygodniowy wymiar zajęć (godziny)

Proponowany tygodniowy wymiar zajęć (godziny)

1.

Dyrektor Zespołu

2

2

2.

Wicedyrektor Zespołu

5

4

3.

Kierownik Filii

12

10

4.

Kierownik oddziału gimnazjalnego

-

15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »