reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Integralną częścią uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały – Rysunek zmiany planu, wykonany na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 uzyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku - Kamienna.

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Suchedniowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.

3) Załącznik Nr 3 do Uchwały – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 19 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) linia zabudowy w linii istniejącej zabudowy z zastrzeżeniem nieprzekraczalnej odległości ściany frontowej budynku od linii rozgraniczającej teren min. 8,0 m, zgodnie z rys. zmiany planu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie


Sławomir Dziekan


Uzasadnienie

Rada Miejska w Suchedniowie uchwałą nr 8/II/2013 z dnia 25 marca 2013 r. dokonała zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.

Wobec wystąpienia nieprawidłowości wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, które nie stanowiły istotnego naruszenia prawa, należało dokonać zmian uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie


Sławomir Dziekan

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama