| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 141/2013 Wójta Gminy w Brodach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ust. 1 i art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 885 z późniejszymi zmianami) -W Ó J T G M I N Y W B R O D A C H z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2013 dokonuje się następujących zmian w zakresie:

I. zadań zleconych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ............................. - 39.199,96 złw dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność,

§ 2010. o kwotę .................................................................................................- 17.797,96 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 2010. o kwotę .................................................................................................- 21.402,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .............................. - 39.199,96 złw dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę ........................................................................................................... - 21.402,00 zł w tym: § 3110 o kwotę - 20.760,00 zł

§ 4210. o kwotę - 642,00 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę ............................................................................................................- 17.797,96 zł w tym: § 4210 o kwotę - 348,98 zł

§ 4430. o kwotę - 17.448,98 zł

II. zadań własnych:

3. . Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 6.593 złw dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4270. o kwotę ................................................................................................... - 6.593 zł z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie ul. Kościelna 2, na remont pomieszczeń po pożarze,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę .................................. - 6.593 złw dziele 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810. o kwotę .................................................................................................... - 6.593 zł

§ 2. Zmienia się treść załączników do uchwały Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok:

- Nr 7a " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

- Nr 7b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy w Brodach


mgr Andrzej Przygoda


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »