| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 28 października 2013r.

zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/246/2013 w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm. z 2013 roku poz. 21, poz. 228) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/246/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie "Dopłatę właścicielowi nieruchomości przyznaje się od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż uprawniający do przyznania dopłaty".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały zostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Mysiara


Uzasadnienie

Rada Miejska uchwałą Nr XXXIII/246/2013 z dnia 24 maja 2013 roku ustanowiła dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Procedura została wdrożona.W trakcie rozpatrywania wniosków uznano iż nie występuje konieczność powtarzania procedury co pół roku lub co roku - jak było to postanowione w § 3 ust. 1 zmienianej uchwały. Naraża t składających wnioski o dopłatę na dodatkowe czynności i koszty uiszczania opłaty skarbowej - 10 każdorazowo - mimo że stan sprawy nie ulega zmianie.

W swojej treści zmieniana uchwała posiada zapisy (§ 3 pkt 3 i 4) zobowiązujące uprawnionego do powiadamiania Burmistrza Sędziszowa jako organu właściwego o wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo lub jego wygaśnięcie do dopłaty.

Z tych względów proponuje się zmianę przedmiotowego § 3 ust. 1 uchwały pierwotnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »