| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.57.2013 Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 r

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat obowiązujących w 2014 r. za usuwanie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Opatowskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wynoszą:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 111 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 18 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 220 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 25 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 483 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 38 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 603 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie – 854 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 72 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1.259 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1.532 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 198 zł.

§ 2. Ustala się opłaty z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

1) 30% kwoty określonej w §1 ust. 2, w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia;

2) 50% kwoty określonej w §1 ust. 2, w przypadku dojazdu i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV.52.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie


Zbigniew Wołcerz


Uzasadnienie

Przepis art. 130a, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z tym nastąpiła konieczność określenia nowych stawek opłat dotyczących przedmiotowych kwestii.

Ustawodawca w art. 130a ust.6a określił, że maksymalną wysokość stawek kwotowych za usuwanie i przechowywanie pojazdów, zaznaczając jednocześnie, że stawki te podlegają corocznej waloryzacji. Maksymalne stawki na rok 2014 zostały określone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z dnia 5 września 2013 r., poz. 704).

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130a w/w ustawy należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy ruchu drogowego i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu. Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia jak również inne czynności generujące koszty (np. załadunek/rozładunek itp.).

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę.

Opracował:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »