| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Gminy Bejsce

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Bejsce

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art.18 ust. 2 pkt 11, art. 42 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 20l3 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały w sprawie przekazania gminie Bejsce prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej nr 768 na terenie tej gminy wymienionymi w załączniku do tego porozumienia.

§ 2. Gmina Bejsce wykonuje zadania publiczne objęte porozumieniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


Stanisław Marzec


Uzasadnienie

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Powiatem Kazimierskim w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi na drogach powiatowych na terenie gminy Bejsce. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla potrzeb realizacji przez Gminę zadań określonych w art. 16 ust. 7 oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/236/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr1 Porozumienie ŚZDW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/236/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. nr 2 do porozumienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »