| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/50/2013 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013r. poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 44 za 1 dt.

§ 2. Ustala się stawkę podatku rolnego na 2014 rok :

1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta tj. 110 za 1 ha przeliczeniowy.

2. Dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta tj. 220 liczoną wg liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków (ha fizyczne).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/48/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »