| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/55/2013 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę - 565 227 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę - 565 227 zł.

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2013 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2013 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »