| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/58/2013 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 42 zł za 1 dt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/58/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.

Przy ustaleniu stawki podatku rolnego należy uwzględnić następujące przepisy:
1) Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uprawniający Radę Gminy do obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia w 2014 roku podatku rolnego wynosi 69,28 zł za 1 dt. Przypomnijmy, iż na 2013 rok kształtowała się ona na poziomie 75,86 zł za 1 dt. Proponuje się, aby cenę skupu żyta obniżyć do kwoty 42 zł za 1 dt. Proponowana cena jest wyższa od obowiązującej w 2013 roku o około 1 %, tj. o wskaźnik analogiczny do proponowanego przy zastosowaniu w stawkach podatku od nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »