| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/61/2013 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 roku poz. 594/ orazart. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80148 – Stołówki szkolne § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł .

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.894 zł /dotyczy umowy Nr UDA-POKL.09.04.00-26-014/12/00/.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.894 zł /dotyczy umowy Nr UDA-POKL.09.04.00-26-014/12/00/.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80148 – Stołówki szkolne § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 20.000 zł .

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.894 zł , z tego :

§ 4117 o kwotę 120

§ 4127 o kwotę 17

§ 4177 o kwotę 823

§ 4217 o kwotę 585

§ 4247 o kwotę 691

§ 4307 o kwotę 4.658 zł .

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia :

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.894 zł , z tego :

§ 4119 o kwotę 120

§ 4129 o kwotę 17

§ 4179 o kwotę 823

§ 4219 o kwotę 104

§ 4249 o kwotę 1.172 zł

§ 4309 o kwotę 4.658 zł .

§ 5.

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Dokonuje się zmniejszeń planowanych dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7.

W związku z § 5 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej , poświęcony limitom wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 8.

W związku z § 5 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej , poświęcony wydatkom na inwestycje jednoroczne . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 9.

W związku z § 1 pkt 2 i § 2 i § 3 pkt 2 § 4 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej , poświęcony wydatkom na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 10.

W związku z § 5 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej , poświęcony dotacjom celowym . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów .

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Ćwik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 UCHWAŁA XLIV 61 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 UCHWAŁA XLIV 61 2013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 UCHWAŁA XLIV 61 2013


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 UCHWAŁA XLIV 61 2013


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 UCHWAŁA XLIV 61 2013


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/61/2013
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 UCHWAŁA XLIV 61 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »