| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Michałów

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4¹ ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2002 r. Nr 147, poz.1231 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy u   c h w   a l a, co następuje :  

§   1.   Do planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowiącego załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Michałów z   dnia 25 stycznia 2013 roku wprowadza się kwotę   9 144,83   w związku z   większymi wydatkami w   dziale 851 rozdział 85154.  

§   2.   1.W planie finansowym o   którym mowa w   § 1   zwiększa   się o   kwotę 9   144,83 zł  

 

zadanie II- „Udzielanie rodzinom, w   których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i   prawnej, a   w szczególności ochrony przed przemocą w   rodzinie” - pkt. 2   o kwotę 9   144,83  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zygmunt   Mika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »