| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/339/13 Rady Gminy w Klimontowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 263, poz. 2987) wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

1) w § 2 ust. 1 skreśla się pkt. 6,

2) w § 3 skreśla się ust. 1,

3) w § 5 ust. 1 skreśla się wyrazy "na 4 - letnią kadencję".

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian do uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oerz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowi realizację zaleceń pokontrolnych Wojewody Świętokrzyskiego -  zawartych w piśmie z dnia 16 sierpnia 2013 r. znak: PS.VI.431.12.2013 po przeprowadzonej przez jej służby - Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewodzkiego - kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »