| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 236 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Rada Powiatuw Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planiedochodówbudżetu powiatuzgodniezzałącznikiemnr 1.

2. Dokonuje się zmian w planiewydatkówbudżetu powiatuzgodniezzałącznikiemnr 2.

3. Załączniknr 3– Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku otrzymuje nowe brzmieniezgodnie z załącznikiemnr 3.

4. Załączniknr 4– Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmieniezgodnie z załącznikiemnr 4.

5. Załączniknr 5– Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok otrzymuje nowe brzmieniezgodniezzałącznikiemnr 5do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ryszard Barna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/206/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »