| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/250/2013 Rady Gminy w Mircu

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 z późn.zm ), w związku z art. 211,  art. 212 ust. 1 pkt 1,2,  art.231 pkt 2, art. 235, art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm). Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013 rok, a mianowicie:

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 10 150 zł zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 10 150 zł zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku ” otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/250/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIRZEC

Nr dokumentu

Nr XL/250/2013

Data podjęcia

2013-12-18

Rodzaj

Plan dochodów                                                                                               / w zł,-/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

801

Oświata i wychowanie

10 150,00

80101

Szkoły podstawowe

2 650,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 650,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

7 500,00

0830

Wpływy z usług

7 500,00

Razem

10 150,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/250/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MIRZEC

Nr dokumentu

Nr XL/250/2013

Data podjęcia

2013-12-18

Rodzaj

Plan wydatków                                                                                              / w zł,-/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

Oświata i wychowanie

10 150,00

80101

Szkoły podstawowe

2 650,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 650,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

7 500,00

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

Razem:

10 150,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/250/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »