| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 14, art. 18 ust. 1, ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Gminy Słupia (Jędrzejowska) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży           Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych         mających siedzibą na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)

1. za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych 10,00 zł

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 2,50 zł

§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Jędrzejowska).

§ 4. Tracą moc Uchwała nr XXV/118/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia              wysokości ekwiwalentu  pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,             uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez          państwową straż pożarną lub gminę.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku                           Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Machnik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)  członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Mając na celu uporządkowanie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach podjęcie uchwały jest uzasadnione.

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »