| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Łagów oraz na części gminy Bieliny - należących do powiatu kieleckiego

Na podstawie art. 45 ust 1   pkt 1, pkt 3   lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3   ustawy z   dnia 11.03.2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.) w   związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u   lisa wolno żyjącego, odstrzelonego w   okolicy miejscowości Lechów, położonej  na terenie gminy Łagów, należącej do powiatu kieleckiego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u   zwierząt ( zwany dalej obszarem zagrożonym wścieklizną) uznaje się część gminy Łagów w   powiecie kieleckim, obejmującą miejscowości: Lechówek, Małacentów, Płucki, Sędek, Złota Woda, Zamkowa Wola oraz część gminy Bieliny w   powiecie kieleckim, obejmującą miejscowość Lechów. Obszar zagrożony wścieklizną ograniczony jest:  

1)   Od strony wschodniej: Wzdłuż  linii energetycznej wysokiego napięcia od przysiółka Bielowa wsi Sędek do drogi 756 w   miejscowości Płucki, dalej wzdłuż drogi do północnej granicy miejscowości Zamkowa Wola.  

2)   Od strony północnej:  Od północnej granicy miejscowości Zamkowa Wola na zachód do granicy lasu do punktu osnowy poziomej 356,2, dalej na północ wzdłuż granicy lasu do punktu osnowy poziomej 374,9, następnie drogami leśnymi na północ od Wału Małacentowskiego do punktu osnowy poziomej 375,1 na drodze Lechów-Bartoszowiny, następnie drogami leśnymi przez punkty osnowy poziomej 377,3 i   353,4 na północ od przysiółka Lechów Jaźwiny wzdłuż granicy lasu.  

3)   Od strony południowej:  Od przysiółka Bielowa do granicy gminy Łagów, dalej wzdłuż granicy gminy Łagów w   kierunku południowym, następnie drogą przez przysiółki Zadębie i   Góra na południe od wsi Sędek, dalej drogami leśnymi wzdłuż granicy oddziałów leśnych 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 113 i   104.  

4)   Od strony  zachodniej :  Wzdłuż granicy oddziału leśnego 95 przez punkt osnowy poziomej 361 do drogi łączącej Zarzecze i   Psie Gorki( przysiółki miejscowości Lechów) do przysiółka Podrudzie, dalej przez drogę 74 na północ do granicy lasu.  

§   2.   Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o   którym mowa w   §1, nakazuje się:  

1)   Umieszczenie tablic z   napisem ostrzegawczym:  

UWAGA !!! OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT ;

2)   trzymanie psów na uwięzi , a   kotów w   zamknięciu;  

3)   odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Kielcach;  

4)   poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.  

§   3.   Na obszarze zagrożonym wścieklizną, o   którym mowa w   §1, zakazuje się:  

1)   organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;  

2)   polowań i   odłowów zwierząt łownych;  

3)   przemieszczania psów i   kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Kielcach.  

§   4.   1.   Wykonanie nakazów zawartych w   §2 pkt 1   w zakresie sposobu oznakowania obszaru zagrożonego wścieklizną poprzez umieszczenie tablic z   napisem ostrzegawczym powierza się odpowiednio na terenie gminy Łagów Wójtowi gminy Łagów oraz na terenie gminy Bieliny Wójtowi gminy Bieliny.  

2.   Wykonanie nakazów wymienionych w   §2 pkt 3   powierza się Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w   Kielcach.  

3.   Zakazy i   nakazy o   których mowa w   §2 i   §3 obowiązują mieszkańców i   osoby przebywające czasowo na danym terenie, a   także właścicieli, użytkowników, zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i   dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt.  

§   5.   Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   6.   Rozporządzenie wchodzi w   życie z   dniem podania do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.  

 

 
lek. wet.   Wiesław   Wyszkowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w   Kielcach  


Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u   zwierzęcia wolno żyjącego - lisa, odstrzelonego w   okolicy miejscowości Lechów, położonej  na terenie gminy Łagów w   powiecie kieleckim oraz mając na uwadze konieczność wyznaczenia obszaru zagrożonego niezbędne jest zastosowanie środków wymienionych art. 45 ust 1   pkt 1, pkt 3   lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3   ustawy z   dnia 11.03.2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.).  

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywołaną przez wirus, powodujący zmiany zapalne w   ośrodkowym układzie nerwowym i   kończącą się awsze zejściem śmiertelnym.. Na zakażeniem wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, w   tym także człowiek.  

Do zakażenia dochodzi głownie przez pogryzienie, bowiem wirus znajduje się w   ślinie chorego zwierzęcia. Krążenie wirusa w   środowisku naturalnym podtrzymywane jest przez zwierzęta różnych gatunków, które mogą stanowić zarówno wektor, jak i   rezerwuar wirusa wścieklizny. Zwierzęta te charakteryzują się dużą wrażliwością na zakażenie oraz zdolnością do transmisji wirusa na inne zwierzęta. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie, co oznacza, że w   rozkładających się zwłokach może przeżywać nawet kilka tygodni, a   także na zamarzanie. Natomiast jest wrażliwy na działanie większości środków dezynfekcyjnych.  

Teren zagrożony wścieklizną należy oznakować napisami ostrzegawczymi w   celu poinformowania ludzi o   zagrożeniu oraz zachowaniu przez nich ostrożności przed kontaktami ze zwierzętami dzikimi i   o nieznanym pochodzeniu.  Mając na uwadze zachowanie psów i   kotów należy ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami wolno żyjącymi poprzez  nakaz utrzymywania psów i   kotów pod pełną kontrolą właścicieli. Zakazy przeprowadzania polowań o   odłowów zwierząt łownych mają na celu ochronę zdrowia i   życia ludzi, którzy mogą mieć kontakt z   tymi zwierzętami. Natomiast zakazy organizowania targów, wystaw, pokazów i   konkursów zwierząt mają na celu ograniczenie możliwości przemieszczania zwierząt, a   tym samym ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby, zakażenia ludzi oraz zwierząt.  

Wścieklizna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania stosownie do art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 11.03.2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.) stąd należało podjąć odpowiednie środki mające na celu likwidację choroby.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »