| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Starachowickiego

z dnia 30 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

W 2013 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obradowała na czterech posiedzeniach, które odbyły się w dniach 28 marca, 16 czerwca, 19 września i 16 grudnia. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie:

1. Andrzej Matynia

- Starosta Starachowicki - Przewodniczący Komisji

2. Małgorzta Szlęzak

- powołana przez Starostę Starachowickiego - Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Aleksy Hamera

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach - Sekretarz Komisji

4. Ryszard Kępiński

- - powołany przez Starostę Starachowickiego - Członek Komisji

5. Krystyna Król

- - Radna Rady Powiatu - Członek Komisji

6. Tadeusz Murzyn - powołany przez Starostę Starachowickiego - Członek Komisji

7. Paweł Lewkowicz

- - Radny Rady Powiatu - Członek Komisji

8. Mirosław Kusztal

- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach - Członek Komisji

Na czterech kolejnych posiedzeniach Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjmowała:

1) Sprawozdania półroczne z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2015". Sprawozdania przedkładali przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, Zarządu Dróg Powiatowych, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

2) Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie starachowickim.

3) Informacje przedstawiciela Starosty Starachowickiego w Wojewódzkim Zespole ds. realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

4) Prezentacje projektów i ciekawych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez instytucje i stowarzyszenia oraz samorządy gminne. Najciekawsze z nich to:

a) Działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

b) Działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

c) Działania porządkowe oraz inicjatywy profilaktyczne Straży Miejskiej w Starachowicach podejmowane we współpracy z Policją i instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do najciekawszych można zaliczyć akcje "EKO - STRAŻNIK", "CHULIGANKA BEZ TOLERANCJI", "KINOTEKA PRZEDSZKOLAKA" oraz "ZOSTAŃ KOMENDANTEM".

d) Działania związane z udziałem w kampanii społecznej, dotyczącej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Efektem finalnym była organizacja na terenie Muzeum Przyrody i Techniki pikniku rodzinnego "SIECIAKI NA WAKACJACH". Piknik odbył się 11 lipca 2013r. i adresowany był do dzieci w wieku 4 - 12 lat oraz ich rodziców bądź opiekunów. Celem pikniku było: przekazanie informacji na temat Internetu i możliwości, jakie oferuje użytkownikom; prezentacja i omówienie sposobów bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci; prezentacja i omówienie internetowych zagrożeń; promocja projektu Sieciaki.pl; promocja projektu Necio.pl oraz promocja oferty pomocowej projektu helpline.org.pl. Organizatorzy pikniku to: Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Współorganizatorzy to: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach; Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Zwierzak" Oddział w Starachowicach i Stowarzyszenie Perłowa. Sieciaki na wakacjach to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange, które do współorganizacji pikniku zapraszają corocznie, od 2006 roku cztery miasta z całej Polski. W tym roku wybrano: Warszawę, Starachowice, Białystok i Okuninkę. Akcja miała na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci uczyły się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. Poznawały zasady Netykiety oraz cztery podstawowe zasady bezpiecznego surfowania w sieci. Dowiadywały się, jak chronić swoją prywatność w Internecie, a także jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości. Program imprez nawiązywał do fabuły edukacyjnego serwisu internetowego http://www.sieciaki.pl.

e) Działania podejmowane przez Harcerską Służbę Porządku Publicznego, powołaną rozkazem Komendanta Hufca ZHP Starachowice. Celem działania HSPP jest wspieranie służb mundurowych, w zakresie zabezpieczenia tras przemarszów zorganizowanych grup oraz pomoc w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych odbywających się na terenie powiatu starachowickiego. Było to pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli HSPP z członkami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz z przedstawicielami służb mundurowych. Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach wyraził gotowość do współpracy oraz pomoc w przeszkoleniu wolontariuszy służy porządkowej w zakresie współpracy z Wydziałem Prewencji i Wydziałem Ruchu Drogowego tutejszej Komendy. Szef HGR zaoferował przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy natomiast Komendant Powiatowy PSP szkolenie w zakresie korzystania z radiotelefonów.

f) Współdziałanie Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice oraz Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki z Komendami Powiatowymi Policji w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej podejmowane w ramach kampanii "NIE ŚMIGAM NA BANI!". W związku z pozytywnym odbiorem akcji realizatorzy kampanii: HGR Starachowice, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Komendanci Powiatowi Policji w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej zaproponowali wzbogacenie projektu o ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie akcji na powiat ostrowiecki. Nowy wspólny projekt realizowany będzie pod hasłem "Starachowice - Ostrowiec - Skarżysko czyli SOS DLA RUCHU DROGOWEGO". Pomysł ten doskonale wpisuje się w formułę rządowego programu "Razem Bezpieczniej", dlatego też istnieje szansa na pozyskanie środków na jego realizację z rezerwy celowej rządowego programu "Razem Bezpieczniej'. Starosta Starachowicki wyraził aprobatę dla proponowanej inicjatywy.

g) Organizacja konferencji konferencję pt.: "Ochrona dziedzictwa narodowego. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej". Konferencja odbyła się dnia 24 czerwca 2013r. w hali lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. W konferencji uczestniczyło 140 osób byli to przedstawiciele: Komend Powiatowych Policji Komend Powiatowych PSP z terenu Województwa Świętokrzyskiego, samorządów, duchowieństwa oraz administratorów obiektów zabytkowych.

5) Sprawozdania kwartalne z realizacji projektu "BEZPIECZNI NA DROGACH - RAZEM DLA 112", którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki współpracujące z Harcerską Grupą Ratowniczą Starachowice, Komendą Powiatową Policji w Starachowicach, Strażą Miejską w Starachowicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Starachowicach. W ramach projektu przeszkolono 900 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy z terenu powiatu starachowickiego, 27 września 2013 r. zorganizowano VII Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Ratownicze o Puchar Starosty Starachowickiego, w których wystartowało w sumie 160 osób, przeprowadzono konkurs plastyczny, na który nadesłano 304 prace.

6) Informację Skarbnika Powiatu na temat projektu budżetu powiatu w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wykonującymi zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Na podstawie sprawozdań przedłożonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Straży Miejskiej w Starachowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dokonała pozytywnej oceny powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przedstawiciel Starosty w Wojewódzkim Zespole ds. realizacji rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" informował członków Komisji o zadaniach realizowanych przez ww. zespół. Powiat Starachowicki aktywnie uczestniczył w realizacji programu "Razem bezpieczniej". W podsumowaniu należy stwierdzić, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Starachowickim, realizowała wszystkie zadania wymienione w art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz podejmowała działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie starachowickim. Należy podkreślić, że działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Powiecie Starachowickim pozwoliły, na ugruntowanie współpracy pomiędzy realizatorami programów profilaktycznych a samorządem, Policją oraz innymi powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Niemałą rolę odegrała tu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która stała się centrum inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Materiały prezentowane na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stały się podstawą do opracowania sprawozdania do Kapituły Nagrody "Koziołek". Powiat Starachowicki po raz czwarty został laureatem I miejsca w realizacji programu "BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE". Nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz statuetkę "Koziołka", przyznano za nowatorskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społeczności lokalnej w realizację programów profilaktycznych oraz bardzo dobrą współpracę z Policją i samorządami lokalnymi. Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez Powiat Starachowicki zostały zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia statuetek "Koziołka" w dniu 23 maja 2013 r. w Korytnicy. Działania podejmowane przez Powiat Starachowicki na rzecz poprawy bezpieczeństwa prezentowane były podczas Obywatelskiego Forum Bezpieczeństwa orgaznizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Fundację "Oswoić Stres" w dniach 4 - 5 października 2013r. w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej". Praca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została pozytywnie oceniona przez zespół naukowy Wydziału Prawa i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powiat Starachowicki został zaproszony do udziału w międzynarodowej konferencji "Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa", która odbyła się w dniach 18 - 19 listopada 2013r. Podczas konferencji działania powiatu starachowickiego zostały zaprezentowane w dyskusji praktyków.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Andrzej Matynia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »