| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/704/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.) art.212 ust.1 pkt 2 art. 214 pkt 1 art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”,

2) realizacją inwestycji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod nazwą: „Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 w km 8+773” finansowanej z kredytu.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie inwestycji rocznych w 2014 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/704/14
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »