| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) –

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę 183.044zł.zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę 183.044zł.zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn.„Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.”otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn.„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok”otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok pn.„Dotacje celowe w 2013 r.”otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się dochody w kwocie 156.544,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163.766,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 5. Paragraf 7 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody w kwocie 11.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16.902,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr Sylwester Wojtyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1-2 do Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/244/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/244/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »