| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Krasocin

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 5d i 5 f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  -  Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r. poz. 984) Rada Gminy Krasocin uchwala  co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r. poz.984).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                            

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Więckowicz


Uzasadnienie

Potrzeba przyjęcia tej uchwały wynika z przyjęcia przez  Sejm dnia 26 lipca 2013r. ustawy o zmianie ustawy  -  Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984). W związku z wejściem w życie tej ustawy z dniem 1 stycznia 2014r. po stronie gminy powstał obowiązek nakładający  na nią zadanie w postaci przyznawania i wypłacania nowego świadczenia  –  dodatku energetycznego, jako zadania zleconego gminie. O dodatek energetyczny mogą się ubiegać osoby uprawnione i pobierające dodatek mieszkaniowy. Ponieważ dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez Kierownika GOPS, zatem także przyznawaniem i wypłatą tego  świadczenia powinna się zająć jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zasadne jest upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »