| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/400/14 Rady Gminy Łagów

z dnia 12 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łagów w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.), Rada Gminy Łagów działając na wniosek Wójta Gminy Łagów uchwala,  co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr. 1 do uchwały Nr XXXI/178/12 Rady Gminy Łagów z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łagów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Łagów


mgr inż. Zbigniew Meducki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/400/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 12 marca 2014 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgów

Liczba mandatów w okręgu

1

Sołectwo: Czyżów

1

2

Sołectwa: Sędek Złota Woda

1

3

Sołectwa: Melonek, Nowa Zbelutka,
Miejscowość: Ruda

1

4

Sołectwo: Stara Zbelutka

1

5

Sołectwa: Małacentów, Płucki

1

6

Sołectwo: Lechówek

1

7

Sołectwa: Duraczów, Nowy Staw, Gęsice, Winna

1

8

Sołectwo: Wola Łagowska

1

9

Sołectwo: Sadków

1

10

Część sołectwa Piotrów, wsie Piotrów-Podłazy,          Piotrów-Porębiska

1

11

Część sołectwa Piotrów, wsie: Piotrów-Gułaczów,      Piotrów-Zagościniec,

1

12

Część sołectwa Łagów – ulice Bardzka, Rynek, Źródłowa

1

13

Część sołectwa Łagów – ulice Antoniego Małka, Słoneczna, Spacerowa, Słupska, Ogrodowa, Kielecka, Zapłotnia

1

14

Część sołectwa Łagów – ulice Dule, Iwańska, Opatowska, Podskale, Rakowska, Wolska

1

15

Sołectwa: Wiśniowa, Zamkowa Wola

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »