| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/143/14 Rady Gminy Łubnice

z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 153.055,00 zł. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                     terytorialnego”

§ 2920. – o kwotę – 153.055,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 196.111,00 zł. W dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w § 4270 - o kwotę – 43.056,00 zł.  dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” w § 4260 – o kwotę – 100.000,00 zł. w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w § 4260 – o kwotę - 53.055,00 zł.  powyższe zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 523.056,00 zł. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo ” w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w § 6050– o kwotę – 55.000,00 zł. w § 6059 – o kwotę – 425.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w § 6300 - o kwotę – 43.056,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie  przebudowy drogi powiatowej Połaniec-Grabowa- Łyczba  oraz  Zofiówka – Czarzyzna.

§ 4. Ustala się przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w § 9570 „Nadwyżka z lat ubiegłych” - kwotę – 480.000,00 zł.  Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1.060.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/136 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem  nr 1.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok”      zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku p.n. „Dotacje celowe w 2014” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/143/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 18 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »