| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 w Uchwale Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy z dnia 5 marca 2014 r. dotyczącego limitu wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy z dnia 5 marca 2014 r. dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/344/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2014 r. dotyczącego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu § 5 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iwaniska na 2014 r.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1)Deficyt budżetu gminy w wysokości 579 250,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 579 250,46 zł.

2)Przychody budżetu w wysokości 579 250,46 zł, rozchody w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Zając

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXX/356/2014
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w wyniku otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2014 r. Nr FN.I.3111.57.2014 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (618 zł).

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się na:

- monitoring sieci kanalizacyjnej - 10 000 zł;

- realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Iwaniska (15 000 zł);

- opracowanie dokumentacji dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jastrzębska Wola(15 000 zł);

- monitoring wysypiska śmieci (4 000 zł);

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia - oczyszczalnia ścieków (dodatek konserwatorski do obsługi samochodu - 2 929 zł);

- wynagrodzenie bezosobowe (18 000 zł);

- wynagrodzenie i pochodne (administracja) - 4 457,81 zł (zmiana wysokości procentowej dotyczącej wysługi lat);

- świadczenia pielęgnacyjne (618 zł).

Różnice między dochodami a wydatkami stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »