| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.    Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koprzywnicy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014 r w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/224/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014 r.

Zmiana ustawy o ochronie zwierząt nakłada na gminy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

              W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program, o którym mowa obejmuje:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

odławianie bezdomnych zwierząt;

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

usypianie ślepych miotów;

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »