| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/14/2014 Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)   Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 126.094,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 770.462,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 17.045.490,23 zł. · Wydatki –  18.014.858,28 zł.

- z tego wydatki majątkowe – 2.206.695,79  zł

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014”– otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 969.368,05 zł zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 352.000,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 617.368,05 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.321.368,05 zł, rozchody w wysokości 352.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne”-  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” -  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10– „Dotacje celowe na 2014 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Popczyk - Fiecek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/14/2014
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »