| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33/2014 Wójt Gminy Brody

z dnia 5 maja 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014r. - W Ó J T G M I N Y W B R O D A C H z a r z ą d z a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2014 dokonuje się następujących zmian w zakresie:

I. zadań zleconych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę ............................. - 14.367 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego,

§ 2010. o kwotę .................................................................................................. - 14.367 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .............................. - 14.367 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, o kwotę ............................................................................................................... - 14.367 zł w tym: § 4010 o kwotę - 1.493,85 zł

§ 4110. o kwotę - 830,92 zł

§ 4120. o kwotę - 118,44 zł

§ 4170. o kwotę - 4.060,00 zł

§ 4210. o kwotę - 7.618,90 zł

§ 4410. o kwotę - 244,89 zł

II. zadań własnych:

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę .............................. - 24.258 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę .................................................. - 10.163 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę .................................................. - 1.374 zł w tym: § 4240 o kwotę - 500

§ 4260. o kwotę - 634

§ 4350. o kwotę - 240 zł rozdział 80104 - Przedszkola, § 4260 o kwotę ................................................ - 883 zł rozdział 80110 - Gimnazja, § 4210 o kwotę .................................................... - 4.708 zł rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

§ 4210. o kwotę ............................................................................................... - 44 zł rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, o kwotę .......................... - 1.249 zł w tym: § 4170 o kwotę - 162

§ 4210. o kwotę - 1.087 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4440 o kwotę ............................... - 1.905 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii,

§ 4300. o kwotę ................................................................................................... - 2.000 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę .............................. - 3.192 zł rozdział 85401 - Świetlice szkolne, o kwotę ...................................................... - 3.142 zł w tym: § 4170 o kwotę - 41

§ 4210. o kwotę - 400

§ 4260. o kwotę - 2.501 zł

§ 4300. o kwotę - 200 zł rozdział 85495 - Pozostała działalność, § 4440 o kwotę ................................... - 50 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ........... - 8.903 zł rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 4100 o kwotę ................................. - 2.000 zł rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 4300 o kwotę ............................................................................. - 6903

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ......................... - 24.258 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę .................................................. - 10.163 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę .................................................. - 2.277 zł w tym: § 4210 o kwotę - 470

§ 4260. o kwotę - 1.408 zł

§ 4440. o kwotę - 399 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4440. o kwotę....................................................................................................... - 690 zł rozdział 80104 - Przedszkola, § 4440 o kwotę ................................................ - 883 zł rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę ............................................................... - 4.840 zł w tym: § 4300 o kwotę .................................................................................... - 262

§ 4440. o kwotę .................................................................................... - 4.578 zł rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

§ 4440. o kwotę ............................................................................................... - 44 zł rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, o kwotę .......................... - 1.249 zł w tym: § 4010 o kwotę - 162

§ 4260. o kwotę - 1.000 zł

§ 4440. o kwotę - 87 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4440 o kwotę ............................... - 180 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii,

§ 4170. o kwotę ................................................................................................... - 2.000 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę .............................. - 3.192 zł rozdział 85401 - Świetlice szkolne, o kwotę ...................................................... - 3.192 zł w tym: § 4010 o kwotę - 41

§ 4210. o kwotę - 200

§ 4260. o kwotę - 600

§ 4440. o kwotę - 2.351 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ........... - 8.903 zł rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 4300 o kwotę ................................. - 2.000 zł rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 o kwotę ................... - 6.903 zł

§ 2. Zmienia się treść załączników do uchwały Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014 rok:

- Nr 7a " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

- Nr 7b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy w Brodach


mgr Andrzej Przygoda


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »