| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/303/14 Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885. t.j. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 j.t. ze zmianami) Rada Gminy Miedziana Góra uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3a pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 pn. "Dotacje celowe w 2014 roku.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 134 912 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 134 912zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 855 692,00zł, rozchody w wysokości 1 720 780zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/303/14
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV 303 14 z dnia 18 06 2014

Przewodniczący Rady Gminy


Robert Pokrzywiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »