| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/293/14 Rady Gminy w Kijach

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 , art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok ogółem o kwotę 541.923,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok ogółem o kwotę 31.844,62 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetu między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się się przychody z tytułu zaciągnietej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 140.945 zł.

4. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 651.024 zł.

§ 2.

Paragraf 3 uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.431.421 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek w kwocie 846.332 zł,

w tym pożyczka zaciągnięta w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 651.024 zł.

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 585.089 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.615.551 zł, rozchody w wysokości 1.184.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł, w tym:

a) kredyty w kwocie 600.000 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 846.332 zł w tym:

a) pożyczki w kwocie 846.332 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. kwocie 651.024 zł.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1.184.130 zł, w tym:

a) kredyty 1.184.130 zł.

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 651.024 zł w tym:

a) pożyczki w kwocie 651.024 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach


Ryszard Chrobot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik25.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik33.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik27.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik28.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik29.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik30.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik31.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik37.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/293/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik35.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »