| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/319/14 Rady Gminy Pacanów

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn. zm.), art.44 ust.1, 2 i ust. 3a oraz art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.627, z późn. zm.) Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia  się  pomnikiem  przyrody pojedyncze  drzewo  gatunku  dąb szypułkowy (Quercus robur). Jest to okazałe  drzewo w wieku  około 250 lat. Obwód pnia mierzony na wysokości 1,3m wynosi 540cm, wysokość ok. 28m, rozpiętość korony ma ponad 30m średnicy. Dąb ten  rośnie na działce o numerze ewidencyjnym  497/3 położonej w obrębie gruntów wsi Wójcza, Gmina Pacanów, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

2. Drzewo opisane w ust.1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

3. Pomnikowi przyrody opisanemu w ust.1 nadaje się nazwę „  MAREK”  .

4. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody  drzewo –dąb , o którym mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. W odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych ,jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej,

4) zmiany sposobu użytkowania ziemi ,

5) umieszczenia tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w §1  sprawuje Wójt Gminy Pacanów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki


Załącznik do Uchwały Nr LII/319/14
Rady Gminy Pacanów
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »