| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Gminy Wiślica

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 211 , 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 RADA GMINY WIŚLICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wydatków  budżetowych  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody w § 950 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W  uchwale Rady Gminy Wiślica Nr XXXX/317/2013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwał . .

§ 3.                             1 § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 351 612 który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych  pożyczek w kwocie 151 612

- wolnych środków , jako nadwyżki  środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 000                                          

2. Przychody budżetu w wysokości 385 823 zł , rozchody budżetu w wysokości 34 211 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 4. 1. W uchwale Rady Gminy Wiślica Nr  XXXX/317/2013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.   zmienia  się treść § 6 który otrzymuje  następujące brzmienie  : Ustala się dochody w kwocie 93 132 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141 035 zł na  realizację zadań określonych w gminnym programie i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym programie  przeciwdziałania  narkomanii .                                         

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                                                                                   


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/360/2014
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/360/2014
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/360/2014
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/360/2014
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/360/2014
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »