| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/ 243/ 2014 Rady Gminy Szydłów

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok – „Dochody” zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, dochody zwiększa się o kwotę 8.897,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szydłów nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 376.594,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 35.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Szydłów XLIV/ 205/ 2013 z 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3.338.506,00,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 2.000.000,00 i środkami z nadwyżki budżetowej w kwocie 810.200,00 zł i wolnymi środkami 528.306,00 zł. Plan przychodów ustala się na kwotę 4.138.506,00 zł, a plan rozchodów na kwotę 800.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Szydłów XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Przychody i rozchody w 2014 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Szydłów XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. - ”Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Juszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/ 243/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/ 243/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/ 243/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/ 243/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/ 243/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »