| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/376/2014 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz.40/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. /Mon.Pol. z 2014 r, poz. 935/ wynoszącą 61,37 zł. do kwoty 52,00 za 1 dt.

§ 2. Kwotę 52,00 zł. przyjmuje się jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2015.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr LII/376/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. Rada Gminy Czarnocin co roku, stosownie do przepisów ustawy o podatku rolnym kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalić w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015) na poziom inny, obniżony niż ogłoszony przez Prezesa GUS. Przy obniżeniu ceny uwzględniono trudną sytuację finansową rolników naszej gminy. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. jest zgodna z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »