| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr LII/379/2014 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 7 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin

Na podstawie : art. 15 ust. 2, art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku poz.594 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Warszawa


Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/379/2014 z dnia 07 listopada 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie:określenia przystanków komunikacyjnych , warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin. Do istniejących na terenie Gminy Czarnocin przystanków autobusowych dodaje się dwa kolejne w miejscowości Czarnocin, w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców i weryfikacją w terenie.


Załącznik do Uchwały Nr Nr LII/379/2014
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »