| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIII /354 /2014 Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.2013 r. poz.594 ze zm./ oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm./ Rada Gminy w Obrazowie uchwala;

§ 1.

I. Zwiększa dochody budżetowe o kwotę - 205 464,00 zł.

- w dziale 801 rozdz.80148 § 0830 o kwotę - 45 000,00 zł.

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2010 o kwotę - 43 164,00 zł.

- w dziale 900 rozdz.90095 § 0870 o kwotę - 117 300,00 zł.

II. Zwiększa wydatki budżetowe o kwotę- 285 199,36 zł.

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6050 o kwotę -              639,06 zł.

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o kwotę - 142 663,30 zł.

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o kwotę - 26 059,00 zł.

- w dziale 754 rozdz.75412 § 6060 o kwotę - 11 000,00 zł.

- w dziale 754 rozdz.75412 § 4300 o kwotę - 2 000,00 zł.

- w dziale 801 rozdz.80148 § 4210 o kwotę - 7 000,00 zł.

- w dziale 801 rozdz.80148 § 4220 o kwotę - 38 000,00 zł.

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2820 o kwotę - 43 164,00 zł.

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę - 3 690,00 zł.

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 o kwotę -              500,00 zł.

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4300 o kwotę - 1 100,00 zł.

- w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 o kwotę - 9 384,00 zł.

III. Zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę - 79 735,36 zł

- w dziale 700 rozdz.70005 § 4210 o kwotę - 2 000,00 zł.

- w dziale 700 rozdz.70005 § 4260 o kwotę - 1 000,00 zł.

- w dziale 700 rozdz.70005 § 4270 o kwotę - 3 000,00 zł

- w dziale 754 rozdz.75412 § 4210 o kwotę - 7 000,00 zł.

- w dziale 754 rozdz.75412 § 6050 o kwotę - 4 722,00 zł.

- w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę - 26 059,00 zł.

- w dziale 900 rozdz.90095 § 6050 o kwotę - 20 000,00 zł.

- w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 o kwotę - 15 954,36 zł.

IV.

1. Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Obrazów Nr.51/2014 z dnia 06.10.2014 r.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji           rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r .otrzymuje nowe           brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr.2  do uchwały Nr.LX/342 / /2014  Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19.08.2014 r. „Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Obrazów Nr.LXII/352/2014 z dnia           02.10.2014 r  „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje nowe brzmienie            zgodnie z załącznikiem Nr.3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr.6 do uchwały Nr.LXI/348/2014  Rady Gminy w Obrazowie z dnia          25.09.2014 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających           zwrotowi na 2014 rok „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.4          do niniejszej uchwały

5. § 11 Uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr.L/294/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Obrazów

na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 67 422 zł..

§ 2. Zmiany powyższe dokonuje się w wyniku   ;

- wprowadzenia do budżetu dochodów

- przeniesienia środków na wydatki między działami

- zwiększenia kwoty w zakresie upoważnienia Wójta do udzielenia  pożyczek    krótkoterminowych przez  Wójta w roku budżetowym 2014

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII /354 /2014
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII /354 /2014
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII /354 /2014
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII /354 /2014
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »