| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie tych nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w pojemnikach i workach dostarczonych przez Gminę Smyków lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Smyków.

2) § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Liczba pojemników ( w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać ilość osób z nich korzystających, ilość odpadów przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w § 14 oraz częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków wynikające z faktu aplikowania przez gminę Smyków o dofinansowanie w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do PROW na zakup pojemników na odpady komunalne. Zgodnie z przyjętymi założeniami pojemniki 120 l zostaną zakupione przez gminę i przekazane mieszkańcom. Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest zasadne

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Pawelec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »