| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Zawichost

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2013r.poz.594 z póź.zm.) oraz art.28 ust.1 i 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (tj.Dz.U.z 2009 r.Nr.178 poz.1380 z póź.zm.) Rada Miejska  uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 zł(dziesięć złotych) dla każdego członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawichost za każdą pełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym

2. Ustala ekwiwalent pieniężny w wysokości 5,00 zł(pięć złotych) dla każdego członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawichost za każdą pełną godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zawichost.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr. XX/100/2008r. z dnia 9 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie Zawichost.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Na terenie Miasta i Gminy Zawichost działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

których ustawowym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami i innymi miejscowymi

zagrożeniami.

Z uwagi na potrzebę dysponowania jednostek Ochotniczych Straży z terenu Miasta i Gminy

Zawichost do działań ratowniczych i przeprowadzenia szkoleń pożarniczych przez Gminę

wprowadza się możliwość zatwierdzania wniosków o wypłatę ekwiwalentu przez Burmistrza

Miasta i Gminy Zawichost.

Stawki ekwiwalentu pozostają bez zmian tj.10,00 zł.za pełną godzinę w działaniach

ratowniczych i 5,00 zł.za pełną godzinę w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez

Gminę lub Państwową Straż Pożarną.

Ustawowym obowiązkiem Gminy jest finansowanie Ochotniczych Straż Pożarnych w

zakresie określonym właściwymi przepisami tj.art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U.z 2009 r.Nr.178 poz.1380 z

poź.zm.) jest ustalenie wysokości ekwiwalentu i jego wypłata z budżetu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »