| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 7 stycznia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk(sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki,

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.).

p o s t a n a w i a

stwierdzić nieważność Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części § 1 pkt 1 t.j. stwierdzenia nieważności słów;

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą;

a) mniejszej niż 22 miejsca 1650

b) równej lub większej niż 22 miejsca 2.250

z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 849. ), w zw. z pkt 3 lit g tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. z 2014 r, poz. 718).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 11 grudnia 2014 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy w § 1 w zakresie stawek określonych dla autobusów w przedziale od liczby miejsc równych 22 do równych 29 miejsc do siedzenia błędnie zapisała wysokość stawki podatku od autobusu uzależniając od liczby miejsc do siedzenia z wyłączeniem kierowcy do czego Rada Gminy nie posiada kompetencji.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawka od jednego autobusu nie może przekroczyć w zależności od miejsc siedzenia mniejszej iż 30 miejsc kwoty 1.918,50 zł, równej lub wyższej niż 30 miejsc kwoty 2.425,51 zł. Przepis ten nie przewiduje możliwości odliczenia od tej liczby miejsc miejsca zajmowanego przez kierowcę. Brak jest również innych podstaw prawnych dla organu stanowiącego do dokonywania modyfikacji określania podstaw do ustalania wysokości stawek dla środków transportowych.

Poprzez określenie w § 1 wysokości stawek od autobusu w zależności od miejsc siedzenia równej lub większej niż 22 miejsca na kwotę 2.250 zł Rada Gminy przekroczyła stawki maksymalne która dla autobusów w przedziale poniżej 30 miejsc siedzących nie może przekraczać kwoty 1.918,50 zł.

Kwota stawki maksymalnej na 2015 rok określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. z 2014 r, poz. 718) działającego na podstawie art. 20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z uwagi na ustalenie przez Radę Gminy w Bogorii przedziału od liczby miejsc do siedzenia w autobusie równej lub większej niż 22 w sposób obejmujący również autobusy zawierające liczbę równą i większą niż 30 miejsc, który to przedział został objęty stawką podatku nie przekraczającą stawki maksymalnej (2.425,51 zł) dla przejrzystości zapisów przyjętych w uchwale należy stwierdzić nieważność całego zapisu dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych autobusów.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »