| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/166/14 Rady Gminy Łubnice

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 50.000,00 zł. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 – „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 0490 – o kwotę – 50.000,00 zł.  Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 50.000,00 zł. W dziale 900 –„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” w § 4300 – o kwotę – 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. Zmniejsza się  plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 2.508,00zł. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 – „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 0480 – o kwotę – 2.508,00 zł.  Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 2.508,00 zł. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 4110 – o kwotę – 271,00 zł. w § 4170 – o kwotę – 1.000,00 zł. w § 4220 – o kwotę – 1.237,00 zł.  powyższych zmian dokonano w związku z likwidacją punktów sprzedaży alkoholu.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 52.500,00 zł. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w § 3260 - o kwotę – 12.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie środków własnych do II transzy wypłaty stypendiów dla uczniów. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” w § 6060 – o kwotę – 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Beszowa.     Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 52.500,00 zł. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4300 – o kwotę – 9.000,00 zł. w § 4410 – o kwotę –3.500,00 zł. W dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w § 4270 – o kwotę – 40.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XLVII/163/14 z dnia
29 września 2014 roku p.n. „Zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/166/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 27 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »