| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2014 Rady Gminy w Bałtowie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 roku ,poz.594 z póżn.zm) , oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 art.216 ust.1,2, art.236 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r ,poz. 885 z póżn.zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 r”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Smoliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zal.1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zal.2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zal.3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zal.4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »